ไหว้สาครูบาอิน  ท้องถิ่นเกษตรกรรม  งามล้ำน้ำตกม่านฟ้า  นาสาหมู่บ้านกะเหรี่ยง  พร้อมเพรียงเก้าหมู่บ้าน  เย็นสายธารแม่ตื่น  ร่มรื่นอ่างโป่งจ้อ  เศรษฐกิจเพียงพอสันติสุข

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
e-gp
e-energy
ccis
e-laas
e-plan
INFO
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
จังหวัดเชียงใหม่
e-mail
เดลินิวส์
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
ท้องถิ่นจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สายด่วน 1111
กพ.
การท่องเที่ยว
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
จัดซื้อ จัดจ้าง
โอทอป
สสส
ไทยรัฐ
ดูทีวี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น