เทศบาลตำบลสันติสุข
ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ลงนามถวายพระพร